Szczegóły

Tytuł artykułu

Perception of Mixture of Musical Instrumentswith Spectral Overlap Removed

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

sound segregation, spectral overlap, spectrogram, auditory scene analysis, time-frequencymask, multiple looks, glimpses

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Identyfikator

ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

×