Szczegóły

Tytuł artykułu

Improving Sound Absorption Property of Polyurethane Foamsby Adding Tea-Leaf Fibers

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

fibers, polymer-matrix composites, sound absorption, tea-leaf, luffa-cylindrica

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Identyfikator

ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

×