Szczegóły

Tytuł artykułu

On Definition of Operator o for Weakly Nonlinear Circuits

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Operator o, descriptions of mildly nonlinearcircuits in the frequency-domain, nonlinear distortion, Volterraseries

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

×