Szczegóły

Tytuł artykułu

An analysis of Chosen Image FormationAlgorithms for Synthetic Aperture Radar with FMCW

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

signal processing, synthetic aperture radar, TimeDomain Correlation, Range Doppler Algorithm, Range Migration Algorithm

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

×