Szczegóły

Tytuł artykułu

MoveSteg: A Method of Network Steganography Detection

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

network steganography, information, hidingnetwork, detection of new attacks

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

×