Szczegóły

Tytuł artykułu

MoveSteg: A Method of Network Steganography Detection

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2016

Identyfikator

eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

Referencje

Mazurczyk (null), On Steganography in Lost Audio Packet of Security and Communication Networks, International Journal ISSN, doi.org/10.1002/sec.388:1939-0114

DOI

10.1515/eletel-2016-0046

×