Szczegóły

Tytuł artykułu

StegHash: New Method for Information Hidingin Open Social Networks

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

information hiding, open social networks, hashtag,StegHash

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

×