Szczegóły

Tytuł artykułu

An Empirical Propagation Model for Corridorsin Office Buildings

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

wireless systems, radio wave propagation,propagation model, propagation path loss, indoor environment,test stand

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

×