Szczegóły

Tytuł artykułu

Effects of Triangular Core Rotation of a HybridPorous Core Terahertz Waveguide

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

porous core waveguide, THz waveguide, flat EML,hybrid design, flat dispersion, triangular design, core rotation

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

×