Szczegóły

Tytuł artykułu

Artificial Neural Network Approach to Mobile Location Estimation in GSM Network

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Neural Network, Artificial Intelligent, Levenberg Marquardt,Multilayered Perceptron, Mobile Location Estimation, GSM

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

×