Szczegóły

Tytuł artykułu

Cloud Cooperated Heterogeneous CellularNetworks for Delayed Offloading using Millimeter Wave Gates

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

millimeter wave, delayed offloading, CC-HetNet,ANDSF, C/U splitting

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

×