Szczegóły

Tytuł artykułu

Investigation of dynamic routing and spectrumallocation methods in elastic optical networks

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

elastic optical network, routing and spectrum allocation,dynamic two-step RSA method

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

×