Szczegóły

Tytuł artykułu

Improving ROCs of Constant False Alarm CodedAnti-collision Radar in Very Noised Cases

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Automotive radar, Anti-collision, Detection, ROC,False alarm, Correlation Receiver

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

×