Szczegóły

Tytuł artykułu

Hardware Implementation of MISO onOrthogonal Frequency Division MultiplexingPlatform with the Help of Alamouti Algorithm

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

MISO, SISO, FPGA, Xilinx, BER, SNR, Alamouti,LTE

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

×