Szczegóły

Tytuł artykułu

A Comparative Analysis of Evolutionary Algorithms for Synthesis of Scanned Linear Array of Mutually Coupled Parallel Dipole Antennas

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 63

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2017

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

DOI

10.1515/eletel-2017-0020

×