Szczegóły

Tytuł artykułu

Mathematical Modelling and Analysis of Memristorswith and without its Temperature Effects

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Charge, flux, Memristance, Memristor, Temperature

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

×