Szczegóły

Tytuł artykułu

Mathematical Modelling and Analysis of Memristors with and without its Temperature Effects

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 63

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2017

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

DOI

10.1515/eletel-2017-0024

×