Details

Title

Longevity – can we afford it? The problem of households’ direct health care expenditures in Poland

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2017

Numer

No 1 (171)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (do 2017 r.) ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2018 r.)

Identifier

ISSN 0039–3134
×