Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwarunkowania skłonności do palenia papierosów. Wyniki modelowania równań strukturalnych

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2017

Numer

No 1 (171)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×