Details

Title

Kierunki zmian w instytucjonalnej opiece nad dziećmi do lat 3 w świetle oczekiwań rodzin – studium przypadku

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2017

Numer

No 1 (171)

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identifier

ISSN 0039–3134
×