Szczegóły

Tytuł artykułu

No Tapping around Philology. A Festschrift in Honor of Wheeler McIntosh Thackston Jr.’s 70 th Birthday, ed. by Alireza Korangy and Daniel J. Sheffield, Wiesbaden2014

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0080-3545

×