Szczegóły

Tytuł artykułu

Początki parlamentaryzmu na Żmudzi w XVI wieku

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429

×