Szczegóły

Tytuł artykułu

Soil polychemical contamination on Beliy Island as key background and reference plot for Yamal region

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

×