Szczegóły

Tytuł artykułu

Quasi-Hierarchical Approach to Discrete Multiobjective Stochastic Dynamic Programming

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×