Szczegóły

Tytuł artykułu

An Alternative to Partial Regression in Maximum LikelihoodEstimation of Spatial Autoregressive Panel Data Model

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×