Szczegóły

Tytuł artykułu

W niezgodzie z prawem prasowym i kodeksem karnym Rzeszy Niemieckiej. Na marginesie książki Grażyny Gzelli Obrażające i podburzające pismo.„Lech. Gazeta Gnieźnieńska” (1895–1914),Toruń 2016

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×