Szczegóły

Tytuł artykułu

O pożytkach analizy zawartości treści. Recenzja Szkiców językoznawczo--prasoznawczych Wojciecha Kajtocha, Kraków 2016

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×