Szczegóły

Tytuł artykułu

Social cohesion in African countries. The roleof remittances and the size of the welfare state

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Rocznik

2017

Numer

No 38

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×