Szczegóły

Tytuł artykułu

Programy pomocy warunkowej w Ameryce Łacińskiej. Próba ewaluacji

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Rocznik

2017

Numer

No 38

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×