Szczegóły

Tytuł artykułu

Mythological Motifs in Kisses by Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2017

Numer

No 2 (341)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.1515/ruch-2017-0024

×