Szczegóły

Tytuł artykułu

Epistolografi a w dawnej Rzeczypospolitej (doXIX wieku) (Kraków, 20–21 października 2016 roku)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

×