Szczegóły

Tytuł artykułu

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX wieku) (Kraków, 20–21 października 2016 roku)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2017

Numer

No 2 (341)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.1515/ruch-2017-0028

×