Details

Title

Manifesty u początków modernizmu ukraińskiego(„List otwarty do pisarzy ukraińskich” Mykoły Woronego)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2017

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×