Szczegóły

Tytuł artykułu

Manifesty u początków modernizmu ukraińskiego(„List otwarty do pisarzy ukraińskich” Mykoły Woronego)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744

×