Szczegóły

Tytuł artykułu

Manifesty u początków modernizmu ukraińskiego („List otwarty do pisarzy ukraińskich” Mykoły Woronego)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LXVI

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Ukrainian modernism ; literary manifesto ; literary discussion ; modernisation ; symbolism ; Ivan Franko ; Mykola Voronyi

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

481-493

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×