Details

Title

Adaptacja rzeczowników zapożyczonych w rosyjskichtekstach Kurantów pierwszej połowy XVII wieku (na przykładzie wybranychnazw osób)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2017

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744

×