Details

Title

Adaptacja formantów białoruskich i rosyjskich w polszczyźnie brasławskiej

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2017

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744

×