Szczegóły

Tytuł artykułu

А.А. Кретов, О.М. Воевудская, И.А. Меркулова,В.Т. Титов, ЕДИНСТВО ЕВРОПЫ ПО ДАННЫМ ЛЕКСИКИ, Воро-неж: Издательский дом ВГУ, 2016, ss. 412

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744

×