Details

Title

Katarzyna Wojan, LEKSYKOGRAFIA POLSKA Z JĘ-ZYKIEM UKRAIŃSKIM W OPISIE STATYSTYCZNYM. Z BIBLIOGRAFIĄZA LATA 1794–2016. „Slavia Orientalis” LXVI (2017) nr 1,s. 171–194

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2017

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×