Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Sand Base Grade and Density of Moulding Sands with Sodium Silicate on Effectiveness of Absorbing Microwaves

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×