Szczegóły

Tytuł artykułu

Dual Phase Lag Model of Melting Process in Domain of Metal Film Subjected to an External Heat Flux

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×