Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Casting Die Cooling on Solidification Process and Microstructure of Hypereutectic Al-Si Alloy

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×