Szczegóły

Tytuł artykułu

An Analysis of the Retention of a Diamond Particle in a Metallic Matrix after Hot Pressing

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×