Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of the Hardener Type on the Hardening Process Kinetics of the Selected Self-setting Sands

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×