Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of the Hardener Type on the Hardening Process Kinetics of the Selected Self-setting Sands

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 17

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2017

Identyfikator

ISSN 2299-2944

Referencje

Zych (2002), The setting kinetic of moulding sands with water glass Metallurgica Slovaca, Acta, 8, 93.

DOI

10.1515/afe-2017-0013

×