Szczegóły

Tytuł artykułu

Rheological Properties of Typical Ceramic Slurries Used in the Lost Wax Technology

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 17

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Rheological properties ; Non – Newtonian fluid ; Ceramic slurries

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

Referencje

Kolczyk (2013), Rheological properties of ceramic slurries with colloidal binders used in the investment casting technology, Metalurgija, 55.

DOI

10.1515/afe-2017-0035

×