Szczegóły

Tytuł artykułu

Repair Welding of the Massive Cast

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 17

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Cast defect ; Rebuilding ; Quality ; MAG ; Welding

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

Referencje

Čamek (2016), Effect of cast steel production metallurgy on the emergence of casting defects, Metalurgija, 55, 701.

DOI

10.1515/afe-2017-0041

×