Szczegóły

Tytuł artykułu

Electrical Properties of Multilayer Systems Composed of Foundry Tooling and Moulding Sand

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×