Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Annealing on Nature of Corrosion Damages of Medium-nickel Austenitic Cast Iron

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×