Szczegóły

Tytuł artykułu

Approximation of Ausferrite Content in the Compacted Graphite Iron with the Use of Combined Techniques of Data Mining

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×