Szczegóły

Tytuł artykułu

Dystans emocjonalny przyszłych nauczycieli i pedago-gów wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Emotional distance of future educators and teachers toward people with special educational needs)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2016

Numer

No LXIX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×