Szczegóły

Tytuł artykułu

O promowaniu godności człowieka w ramach Konwencji o Prawach OsóbNiepełnosprawnych (About promoting human dignity under the Convention on the Rightsof Persons with Disabilities)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2016

Numer

No LXIX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×