Szczegóły

Tytuł artykułu

Kształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacjina Słowacji (The training of preschool and early childhood education teachers in Slovakia).

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2016

Numer

No LXIX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418

×