Details

Title

full journal content

Journal title

Onomastica

Yearbook

2016

Numer

No 60

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identifier

ISSN 0078-4648
×