Szczegóły

Tytuł artykułu

Coping Patterns in Challenging Neighborhoods: The Example of Cologne-Chorweiler

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

urban sociology; neighborhood effects; coping strategies; deviant behavior; learning

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×